HAURU NO UGOKU SHIRO / HOWL’S MOVING CASTLE / O CASTELO AMBULANTE

HAURU NO UGOKU SHIRO / HOWL’S MOVING CASTLE / O CASTELO AMBULANTE

2004 – Hayao Miyazaki

SEN TO CHIHIRO NO KAMIKAKUSHI / A VIAXE DE CHIHIRO

SEN TO CHIHIRO NO KAMIKAKUSHI / A VIAXE DE CHIHIRO

2001 – Hayao Miyazaki

TONARI NO TOTORO / O MEU VECIÑO TOTORO

TONARI NO TOTORO / O MEU VECIÑO TOTORO

1988 – Hayao Miyazaki