É preciso achegar unha carta do/a director/a ou redactor/a xefe/a do medio de comunicación que acredite o traballo da persoa/s ao cargo da cobertura de Cineuropa, así como a función que desempeñarán (informativa, crítica, gráfica, etc)

Arquivo PDF, DOC, DOCX ou ODT (só se aceptan estes tipos de arquivo) de 500 Kb. de peso como máximo


Sesións especiais

Por favor, indícanos as sesións especiais ás que queres acudir para que poidamos telo xa en previsión. Elixe tantas opcións como desexes: